DOBRÁ PRAXE

Inspirace - realizovaná výběrová řízení s kvalitativními prvky.

Nemusíme vynalézat kolo a můžeme se inspirovat. Přehled realizovaných výběrových řízení, kde byla při výběru zohledněna měřitelná kvalitativní kritéria či

proběhla před vypsáním výběrového řízení předběžná tržní konzultace.

Nemocnice Jablonec n. Nisou

Výběrové řízení na nákup návazné péče.

Hodnocení technicko klinických parametrů (str. 23 - 30).

VFN, Praha

Výběrové řízení na nákup gynekologických vyšetřovacích křesel.

Dílčí hodnotící kritéria - cena předmětu plnění a servisní náklady (str. 13 - 14).

 

Podřipská nemocnice s poliklinikou, Roudnice n. Labem

Výběrové řízení na nákup nemocničního vybavení.

Kritéria pro hodnocení nabídek (str. 5 - 6).

Krajská nemocnice Liberec

Výběrové řízení na zvýšení kvality návazné péče.

Hodnocení ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality (str. 21 - 28).

Nemocnice na Homolce, Praha

Výběrové řízení na dodávku šicího materiálu pro oddělení chirurgie. 

Požadavky a protokol o hodnocení vzorků uveden v zadávací dokumentaci ZDE

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Předmětem této veřejné zakázky je obnova neuronavigačního systému vč. zajištění servisu a zpětného odběru stávajících zdravotnických prostředků. 

Zadávací dokumentace ZDE.

Krajská zdravotní, Ústí n. Labem

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání artroskopické sestavy pro výkony na ortopedickém sále. 

Zadávací dokumentace ZDE.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie, Benešov

Předmětem zakázky jsou dodávky ortopedických implantátů prostřednictvím konsignačního skladu dle specifikace jednotlivých částí zakázky uvedených v zadávací dokumentaci.

Zadávací dokumentace ZDE.

Ústřední vojenská nemocnice, Praha

Předmětem zakázky jsou ortopedické implantáty - TEP kyčelního kloubu.

Zadávací dokumentace ZDE.

Ústřední vojenská nemocnice, Praha

Předmětem zakázky je plazmový sterilizátor. 

Zadávací dokumentace ZDE.

© 2018 Vytvořil RENOIR spol. s r. o.