KONFERENCE

Konference

//  Kdy:  21. 3. 2019
 
//  Kde:  Erbia Congress Centrum,                          City Tower, 27. patro,          
                 Hvězdova 1716/2b, Praha 4
 
Veřejné zakázky v souvislostech

Program

12.00–13.00  Registrace, Welcome Coffee break

13.00–13.10 

Úvodní slovo - Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR

13.10–13.30 

Veřejné nákupy z pohledu ministerstva zdravotnictví

(zahraniční trendy v oblasti veřejného nakupování, aktuální situace, co funguje, kde je prostor pro změnu, nákup s ohledem na kvalitu)

Jan Michálek, Ministerstvo zdravotnictví České republiky

13.30–14.00 

Zkušenosti z jiných resortů v oblasti veřejného nakupování. V čem se můžeme inspirovat?

(sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek, PTK, metoda Best Value Approach)

Jiří Šimon, Ministerstvo zemědělství České republiky

14.00–14.30 

Předběžná tržní konzultace s CzechMed - Nová metodika. Proč o ní uvažovat? Co nemocnici přinese? 

Petra Ulrichová, Renoir, Michala Malát, CzechMed

14.30–15.00 

Legislativní rámec podpory kvality ve veřejném nakupování

Kamil Jelínek, Krajský soud v Brně

15.00–15.30 Coffee break

15.30–16.00 

Praktické dopady předběžné tržní konzultace
(příklady z českých nemocnic)

16.00–16.45 

Panelová diskuse "Jak implementovat nový přístup v komplexitě zakázek ve zdravotnictví" 

16.45–17.00 Závěr

17.00–18.00 Číše vína

 

Registrační poplatek činí 2 000 Kč.

© 2018 Vytvořil RENOIR spol. s r. o.