PARTNEŘI

Platforma //

Předběžná tržní konzultace

Již několik let odděleně či společně pořádáme vzdělávací semináře, realizujeme odborné konference, setkáváme se s českými i zahraničními odborníky v oblasti veřejných zakázek. Realizujeme dotazníková šetření, abychom měli aktuální informace od Vás, kteří veřejné zakázky pravidelně realizujete. Chceme vědět co Vás trápí, s čím potřebujete pomoci. Našim cílem jsou transparentní veřejné zakázky, kde bude kladen důraz nejen na maximální efektivitu, ale i na kvalitu. Jen tak je možné hlásit se k mottu: "Dobrý hospodář".

 

Věříme, že Vám tato platforma zprostředkuje aktuální přehled o současném dění a přinese inspiraci. 

Odborní garanti

Společnosti, které prostřednictvím svého know-how podpořily vznik platformy, kde můžete otevřeně čerpat inspiraci pro realizaci vlastních veřejných výběrových řízení.

© 2018 Vytvořil RENOIR spol. s r. o.